Skip to content

Elk dossier is belangrijk

Over mijzelf

Uw advocaat

Denis Van der Staey behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de K.U.L. in 1980. Aansluitend bouwde hij zijn kantoor op in Antwerpen en dit gedurende meer dan 30 jaar.

Tussen 2010 en 2020 maakte hij deel uit van het advocatenkantoor Tamera-ius te Aarschot.

Vanaf 1 juni 2020 is zijn kantoor gevestigd te Houwaart.

Sedert 1989 is hij onafgebroken en ook vandaag nog plaatsvervangend Vrederechter te Antwerpen.

Het betreft een bewust kleinschalig multi-disciplinair kantoor dat uitsluitend kwaliteitsvolle juridische diensten verleent in sectoren waarin een jarenlange praktijkervaring werd opgebouwd als advocaat en plaatsvervangend Vrederechter van het 6e kanton Antwerpen.

De nadruk ligt op menselijke kwaliteiten zoals integriteit, eerlijkheid, empathie, gezond verstand, luisterbereidheid, heldere communicatie, zorgzaamheid en, last but not least, dienstbaarheid.

De insteek blijft onverminderd om met de nodige inspiratie en kiesheid een snelle concrete oplossing te betrachten van geschillen via minnelijke kanalen en indien vereist pas in tweede instantie via de rechtbanken.

Rechtsgebieden

Gespecialiseerd in de volgende domeinen:

Burgerlijk Recht

  Verbintenissenrecht
  Contractuele- en buitencontractuele schade
  Koop - Verkoop
  Beslagrecht
  Familierecht | Successierecht | Schenkingen
  Alle geschillen m.b.t. de algemene en specifieke bevoegdheid van de Vrederechter o.a. huur, handelshuur, bewoning, burenhinder en Veldwetboek

Strafrecht

  Verdediging als beklaagde
  Burgerlijke partijstelling als slachtoffer
  Klachtneerlegging met/zonder burgerlijke partijstelling en opvolging dossier

Vennootschapsrecht

  Vennootschapsrecht | Ondernemingsrecht | Economisch Recht
  Facturen
  Bouwrecht | aannemingscontracten | overheidsopdrachten | bouwbetwistingen
  Vennootschapsconflicten tussen bestuurders onderling en derden

Verkeersrecht

 Strafrechtelijke verdediging Politierechtbank en Correctioneel
 Burgerlijke partijstelling slachtoffer met integrale schadeberekening

Vraag een gratis consultatie